ภ.จว.อ่างทอง ข้อเสนอเเนะ

 • This topic is empty.
กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1870 Reply
  ภ.จว.อ่างทอง

  ภ.จว.อ่างทอง มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

  2.1.1 การแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ควรดูเรื่องการมีผลงาน มีความรู้ ความสามารถ   และมีประสบการณ์ประกอบกับอาวุโส

  2.1.2 การทดสอบความรู้ของข้าราชการตำรวจ ควรมีทุกสายงานตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ (เฉพาะด้านนั้นๆ) จึงจะสามารถทำงานประสานกับงานอื่นได้อย่างสอดคล้อง           และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงเพื่อ     ใช้ประกอบการแต่งตั้งเท่านั้น

  2.1.3 การทดสอบความรู้ด้านการสอบสวนของข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้ทำหน้าที่         เป็นพนักงานสอบสวน ไม่ควรนำรายละเอียดในการทำสำนวนมาเป็นเกณฑ์การวัดผล หากแต่พียงให้ผู้เข้าทดสอบมองเห็นภาพรวมในขั้นตอนการสอบสวนตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงการส่งสำนวนให้อัยการ

  2.1.4 งานสอบสวน เป็นงานที่จะต้องใช้ประสบการณ์ ประกอบกับความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

  2.1.5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ควรมีคุณวุฒินักเรียนนายร้อยตำรวจ หรือคุณวุฒิด้านนิติศาสตรบัณฑิตมีประสบการณ์ด้านงานสอบสวนและเคยดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

  #1871 Reply
  ภ.จว.สระบุรี

  ภ.จว.สระบุรี มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือกรอบความรู้ที่ใช้ในการทดสอบ           ความรู้ความสามารถ ควรเป็นงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้นโดยตรง

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
ตอบกลับไปยัง: ภ.จว.อ่างทอง ข้อเสนอเเนะ
ข้อมูลของคุณ: