จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

 • This topic is empty.
กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 30)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1617
  พ.ต.ท.ปริญญา รักษาแก้ว

  เพราะระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ไม่ได้วัดความรู้ ความสามารถทางด้านนั้นๆ ของคนนั้นๆ ครับ

  #1623
  ร.ต.อ.ตุลา สว่างรัตน์

  การดำรงตำแหน่ง รอง สว สายงานป้องกันปราบปราม ต้องผ่านการเป็น รอง สว(สอบสวน) อย่างน้อย ๒ ปี และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนอยู่ตลอดระยะเวลา ๒ ปี มีหลักฐานการทำสำนวน , การเข้าเวร , การรับแจ้งความในระบบคราม สามารถเรียกตรวจสอบได้กรณีมีการโต้แย้งเรื่อง ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

  ส่วนการเลื่อนในตำแหน่งที่สูงขึ้น เห็นควรให้มีการสอบวัดความรู้ ครับ

  #1625
  ร.ต.อ.เอกชัย ขุมเพ็ชร

  เห็นด้วย

  #1651
  ร.ต.อ.ปรีชา ทองหยวก

  เห็นด้วย

  #1652
  ร.ต.อ.เสรี ประทุมเพชร รอง สว.ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล.

  เห็นด้วย

  #1663
  ร.ต.อ.เอนก เขียวลี

  เห็นด้วย

  #1688
  ร.ต.อ. วัชรพล วชิรกุลฑล

  สำหรับงานด้านป้องกันปราบปราม หากมีความรู้ในงานสอบสวนประกอบด้วยแล้ว จะทำให้หน้างานของการป้องกันปราบปราม เช่น การตรวจสอบ ตรวจค้น การจับกุม ฯลฯ ก็จะมีประสิทธิภาพอย่างมาก สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา การปฏิบัติหน้าที่ก็จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

  จึงเห็นควรจัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

  #1712
  ร.ต.อ.ประกาศ จันทร์เหลือง

  ไม่ขอแสดงความคิดเห็น

  #1728
  พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

  เห็นด้วย  เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ทีมีความรู้ให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น

  #1736
  พ.ต.ต.ประยุทธ บุญมาพึ่ง

  เห็นด้วย

  #1737
  พ.ต.ท.ประภาส พรมคล้าย

  เห็นด้วย

  #1742
  ร.ต.อ.อำนาจ กาฬสินธุ์

  เห็นด้วย.

  #1744
  พ.ต.อ.เสวก เอี่ยมมงคล

  เห็นด้วย

  #1771
  พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน

  เห็นด้วย

  #1774
  ส.ต.ต.กิตติพศ แย้มลังกา

  เห็นด้วย

กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 30)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้