คุณวุฒิกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม/คุณวุฒิหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีงานสอบสวน

ฟอรั่ม การรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2561 คุณวุฒิกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม/คุณวุฒิหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีงานสอบสวน

 • This topic is empty.
กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 24)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1557
  webadmin
  Keymaster

  โปรดแสดงความเห็นโดยกรอกชื่อ,อีเมล์ให้ครบถ้วน และแสดงความเห็นในช่องข้อความด้านล่างแล้ว จึงกดส่งข้อความครับ

  #1612
  ร.ต.ต.ณัฐพงษ์ ผลแก้ว

  เห็นด้วย

  #1614
  พ.ต.ท.ณัฐพล ธรรมทินโณ
  1. คุณวุฒิและประสบการณ์ ตามสเปคเดิมที่ข้าราชการตำรวจในสายงานป้องกันปราบปรามได้ทำงานในภาระกิจของความเป็นตำรวจที่ผ่านมาไม่ได้สร้างปัญญาให้กับประชาชนแต่อย่างใด
  2. ไม่ควรนำงานสอบสวนมาควบรวมไว้ในสายงานป้องกันปราบปราม เนื่องจากมีลักษณะงาน,ภาระงาน(Job description)ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งย่อมต้องใช้ความรู้ และทักษะที่แตกต่างกันออกไป
  3. คุณวุฒิ รป.บ. ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ(นรต.) คงเทียบไม่ได้กับ คุณวุฒิ น.บ. หากจะใช้คุณวุฒิเป็นเครื่องมือหรือเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติหรือความรู้ความสามารถแล้ว ก็ต้องกำหนดผู้มีคุณวุฒเดียวกัน(ไม่ยกเว้น รป.บ.ตร.ของ นรต.)ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดได้เหมือนกัน ไม่เช่นนั้นอาจเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เหมือนที่ผ่านมาได้(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ม.4,27) **หาก นรต.ที่ได้คุณวุฒิ น.บ.มาภายหลัง จึงถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน ก็สามารถแต่งตั้งได้ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
  4. หัวหน้าสถานีตำรวจ มีภาระงานในการบริหาร เป็นหลัก จึงควรมีคุณวุฒิทางด้านการบริหารเป็นสำคัญ คุณวุฒิทางกฏหมายหรือนิติศาสตร์ รองลงมา ซึ่งควรแยกบทบาทในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนที่ทำหน้าที่ตรวจสำนวนและเสนอรวามเห็นทางคดีกับ ผกก.หรือหัวหน้าสถานีออกจากกันให้ชัดเจน(ซึ่งควรระบุไว้ใน พ.ร.บ.ตำรวจ) ดังที่เคยกำหนดให้มี พงส.ผู้ทรงคุณวุฒิ ยศ พ.ต.อ.ซึ่งได้เจริญเติบโตมาจากพงส.มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องการสอบสวน จนผ่านการประเมินให้ทำหน้าที่นี้ได้มาก่อน แต่ระบบนี้ได้ถูกยกเลิกไป(ไม่เข้าใจเหตุผล)ซึ่งควรนำกลับมาใช้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีหัวหน้างานสอบสวนที่เป็นมืออาชีพจริงๆ และเป็นการแบ่งเบาภาระของหัวหน้าผู้บริหารสถานี ซึ่งมีอยู่มากมาย คล้ายๆ จะเป็นจ้าวกระทรวงหลายๆกระทรวงในเวลาเดียวกันอยู่นั่นเชียว
  #1633
  ร.ต.อ.เอกชัย ขุมเพ็ชร

  ประสบการณ์ +ความสามารถ

  #1643
  ร.ต.อ.ปรีชา ทองหยวก

  ไม่มีความเห็น

  #1669
  ร.ต.อ.เอนก เขียวลี

  เห็นด้วย

  #1679
  พ.ต.อ.รัฐชยุตม์ วัชรโกมลมาศ

  ไม่มีความเห็นครับ

  #1716
  ร.ต.อ.ประกาศ จันทร์เหลือง

  เห็นด้วยครับ

  #1724
  พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

  เห็นด้วย

  #1753
  พ.ต.อ.เสวก เอี่ยมมงคล

  เห็นด้วย

  #1765
  พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน

  เห็นด้วย

  #1780
  ส.ต.ต.กิตติพศ แย้มลังกา

  เห็นด้วย

  #1785
  พ.ต.อ.วันชัย ปะลาวัน

  เห็นด้วย

  #1798
  ร.ต.อ.พงษ์เจริญ อินอ่อน

  เห็นด้วยครับ

   

  #1832
  ร.ต.อ.คมก​ฤ​ษณ์​ เพ็ชร​ชาญชัย​

  เห็นด้วย​ครับ​

กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 24)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้