ขอให้ทบทวน spec61

 • This topic is empty.
กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 28)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1664
  พ.ต.ท.มีเดีย ปฐมพรวิวัฒน์

  ผมเชื่อว่าคนที่เป็นหัวหน้าหน่วย ไม่จำเป็นต้องรู้ลึกทุกเรื่องก็ได้ครับ แต่ต้องรู้จักการบริหารงานและบุคคล ใช้คนให้ถูกกับงาน แต่ละส่วนราชการจึงได้มีตำแหน่ง “รอง” ในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยคิด พิจารณา และกลั่นกรองงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  อีกประเด็นหนึ่งคือ ทุกคนมองข้ามงานอำนวยการไป ซึ่งแท้จริงแล้ว การขับเคลื่อนหน่วยนั้น งานอำนวยการสำคัญมากกว่างานสอบสวนด้วยซ้ำไป ยกตัวอย่าง บช./บก. ใน สง.ผบ.ตร. ที่จะเป็นงานอำนวยการทั้งสิ้น ที่ทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

  #1684
  พ.ต.อ.รัฐชยุตม์ วัชรโกมลมาศ

  ไม่แสดงความคิดเห็นครับ

  #1685
  ร.ต.อ.หญิง จุฑารัตน์ แผนชากรณ์

  เห็นด้วย

  #1705
  พ.ต.ท.ประญัติ พงศ์ประยูร
  1. คุณวุฒิและประสบการณ์ ตามสเปคเดิมที่ข้าราชการตำรวจในสายงานป้องกันปราบปรามได้ทำงานในภาระกิจของความเป็นตำรวจที่ผ่านมาเหมาะสมดีอยู่แล้ว และไม่ได้สร้างปัญหาให้กับประชาชนแต่อย่างใด
  2. ไม่ควรนำงานสอบสวนมาควบรวมไว้ในสายงานป้องกันปราบปราม เนื่องจากมีลักษณะงาน,ภาระงานที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งย่อมต้องใช้ความรู้ และทักษะที่แตกต่างกันออกไป ประสบการณ์ในการทำสำนวนกับการเข้าจับกุมโจรผู้ร้ายมันต่างกัน (ให้บุคลากรที่มีใจรักในงานป้องกันปราบปรามได้เติบโตในสายงานของเขาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ)
  3. ตำแหน่ง  รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม และสารวัตรป้องกันปราบปราม หรืองานสืบสวน ,งานจราจร ไม่จำเป็นต้องผ่านงานสอบสวน หรือทดสอบความรู้ด้านการสอบสวน เพราะโดยปกตินายตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตรเขาไฝ่หาความรู้มาเพื่อใช้ในการบริหาร สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติกำลังพลอยู่แล้ว  แต่ถ้าจะเอาความรู้ความสามารถเป็นเกนฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น สายงานสอบสวนก็ต้องทดสอบความรู้ความสามารถในการป้องกันปราบปรามด้วย เพราะห้วหน้างานป้องกันปราบปรามต้องมีองค์ความรู้ด้านอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานอำนวยการ ยุทธวิธีตำรวจ ภาวะผู้นำในการควบคุมกำลัง (ส่วนความรู้ในการทำสำนวนของสายงานป้องกันปราบปรามแทบไม่ได้ใช้เลย)
  4. การเลื่อนตำแหน่งสายงานสอบสวน ควรใช้การประเมินโดยการอบรมแล้วทดสอบและเมื่อผ่านเกณฑ์ ก็เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น สบ.๑ ,สบ.๒,สบ.๓,…..เหมือนในอดีต เพื่อให้ผู้ที่รักในสายงานได้มีโอกาสเติบโตในสายงานของตนเอง
  5. วุฒิรัฐศาสตรบัณฑิต หรือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  + กฏหมายอาญา ,วิธีพิจารณาความอาญา,กฏหมายลักษณพยาน และ งานสืบสวน เหมาะสมกับตำรวจสายงานป้องกันปราบปราบทุกระดับแล้ว
  #1710
  ร.ต.อ.ประกาศ จันทร์เหลือง

  เห็นด้วยครับ ไม่ควรนำมารวมกัน แยกงานตามความสามารถ และคุณวุฒิ

  #1729
  พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

  เห็นด้วย

  #1749
  พ.ต.อ.เสวก เอี่ยมมงคล

  เห็นด้วย

  #1769
  พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน

  ตำแหน่ง  รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม และสารวัตรป้องกันปราบปราม หรืองานสืบสวน ,งานจราจร ไม่จำเป็นต้องผ่านงานสอบสวน หรือทดสอบความรู้ด้านการสอบสวน เพราะโดยปกตินายตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตรเขาไฝ่หาความรู้มาเพื่อใช้ในการบริหาร สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติกำลังพลอยู่แล้ว  แต่ถ้าจะเอาความรู้ความสามารถเป็นเกนฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น สายงานสอบสวนก็ต้องทดสอบความรู้ความสามารถในการป้องกันปราบปรามด้วย เพราะห้วหน้างานป้องกันปราบปรามต้องมีองค์ความรู้ด้านอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานอำนวยการ ยุทธวิธีตำรวจ ภาวะผู้นำในการควบคุมกำลัง (ส่วนความรู้ในการทำสำนวนของสายงานป้องกันปราบปรามแทบไม่ได้ใช้เลย)

  #1776
  ส.ต.ต.กิตติพศ แย้มลังกา

  เห็นด้วย

  #1789
  ร.ต.อ.ปรวัฒน์ ตาแก้ว

  งานสอบสวนเป็นงานด้านหนึ่ง ในการทำงานของตำรวจ ยังคงมีงานด้าน สืบสวน ป้องกันปราบปราบ จราจร ธุรการ  มวลชนสัมพันธ์ ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กัน

  #1795
  ร.ต.อ.พงษ์เจริญ อินอ่อน

  เห็นด้วยครับ

  #1833
  ร.ต.อ.คมก​ฤ​ษณ์​ เพ็ชร​ชาญชัย​
   • ไม่ว่างานด้านไหนๆก็มีความสำคัญไม่แพ้กันแแพ้​กัน​ เพื่อ​ให้บรรลุ​วัตถุประสงค์​เดียว​กันคือความสงบสุขของ​ประชาชน
  • ข้อความตอบกลับนี้ถูกดัดแปลง 1 month, 2 weeks มาแล้ว โดย webadmin
  #1861
  ร.ต.อ.ปิติศานต์ บัวแก้ว

  เห็นด้วยครับ

  #1862
  ร.ต.อ.lสุริยะ กุมมาร

  เห็นด้วยครับ

  #1863
  ร.ต.อ.จรัญ เกื้อมา

  เห็นด้วยครับ

กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 28)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้