การแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน

 • This topic is empty.
กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 25)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1570 Reply
  webadmin
  Keymaster

  โปรดแสดงความเห็นโดยกรอกชื่อ,อีเมล์ให้ครบถ้วน และแสดงความเห็นในช่องข้อความด้านล่างแล้ว จึงกดส่งข้อความครับ

  #1611 Reply
  ร.ต.ต.ณัฐพงษ์ ผลแก้ว

  เห็นด้วย

  #1634 Reply
  ร.ต.อ.เอกชัย ขุมเพ็ชร

  เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

  #1636 Reply
  ร.ต.อ..บุญส่ง บัวอุไร
  1. การดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1ปี
  #1641 Reply
  ร.ต.อ.ปรีชา ทองหยวก

  ดูตามความถนัดของแต่ละท่าน

  #1671 Reply
  ร.ต.อ.เอนก เขียวลี

  เห็นด้วย

  #1674 Reply
  ร.ต.อ.สมคิด มาพั่ว

  เห็นด้วยครับ

  #1676 Reply
  พ.ต.อ.รัฐชยุตม์ วัชรโกมลมาศ

  เห็นด้วยครับ

  #1733 Reply
  พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

  เห็นด้วย  เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปกิบัติหน้าที่ได้หลายหน้าที่

  #1740 Reply
  พ.ต.ท.เสวก เอี่ยมมงคล

  เห็นด้วย

  #1741 Reply
  พ.ต.อ.เสวก เอี่ยมมงคล

  เห็นด้วย

  #1760 Reply
  พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน

  เห็นด้วยครับ

  #1787 Reply
  ร.ต.อ.นันทพัฒน์ ดวงจินดา

  เห็นด้วยครับ

  #1788 Reply
  ร.ต.อ.นันทพัฒน์ ดวงจินดา

  เห็นด้วยครับ

  #1796 Reply
  ร.ต.อ.พงษ์เจริญ อินอ่อน

  เห็นด้วย

กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 25)
ตอบกลับไปยัง: การแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ข้อมูลของคุณ: