การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

 • This topic is empty.
กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 22)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1578
  webadmin
  Keymaster

  โปรดแสดงความเห็นโดยกรอกชื่อ,อีเมล์ให้ครบถ้วน และแสดงความเห็นในช่องข้อความด้านล่างแล้ว จึงกดส่งข้อความครับ

  #1595
  ธงชัย

  ทดสอบระบบ

  #1605
  พ.ต.ท.พัฒนะ สุภศักดิพัฒน์

  เห็นด้วยกับการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริง เพราะได้รู้ปัญหา แก้ปัญหา และปฏิบัติได้จริงเมื่อดำรงตำแหน่ง สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่หากไม่อยู่ปฏิบัติจริงก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

  #1607
  ร.ต.ต.ณัฐพงษ์ ผลแก้ว

  เห็นด้วย

  #1626
  พ.ต.ท.ยุทธนัน จันทร์เนตร

  <p style=”text-align: left;”>เห็นด้วยครับ ควรจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริง</p>

  #1630
  ร.ต.อ.เอกชัย ขุมเพ็ชร

  เห็นด้วยครับ

  #1644
  ร.ต.อ.ปรีชา ทองหยวก

  เห็นด้วย

  #1668
  ร.ต.อ.เอนก เขียวลี

  เห็นด้วย

  #1680
  พ.ต.อ.รัฐชยุตม์ วัชรโกมลมาศ

  เห็นด้วยครับ

  #1687
  ร.ต.อ. วัชรพล วชิรกุลฑล

  เห็นด้วยกับการรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

  เนื่องจากประสบการณ์การทำงานด้านสอบสวนที่ผ่านมา ตัวข้าฯ ได้ประสบปัญหาเรื่องจำนวนพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติงานจริงเป็นอย่างมาก เช่น ตำแหน่งพงส.ที่สถานีมี20 ตำแหน่ง แต่ตัวพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่จริงมีเพียง 10 นาย เนื่องจากมีการขอช่วยราชการ หรือไปช่วยในหน้างานอื่น ทำให้พงส.มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก ต้องเข้าเวรสอบสวนเพียงคนเดียว รับทั้งหมดทั้งคดีอาญา จราจร พรบ.ฯ ประกอบกับจำนวนประชาชนผู้เสียหายมีจำนวนมาก คดีต่อคนก็มาก ผลเสียย่อมเกิดกับทุก ๆ ฝ่าย ทั้งตัวพงส., ประชาชนผู้มาแจ้งความ และตร. ก็เกิดความเสียหายไปด้วย การทำงานด้านสอบสวนไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างสิ้นเชิง

  จึงควรมีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ให้จำนวนผู้อยู่ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนจริง มีเพียงแต่ชื่อ ไม่มีตัวคนมาปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีการรับรองฯ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาด้านงานสอบสวนที่หนักหนาสาหัสอยู่แล้ว จะทุเลาลงได้เป็นอย่างมาก หากมีผู้ปฏิบัติหน้าที่จริงอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับหน้างานแต่ละพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนั้น ๆ

  ~~~ขอบพระคุณครับ~~~

  #1713
  ร.ต.อ.ประกาศ จันทร์เหลือง

  เห็นด้วยครับ

  #1727
  พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

  เห็นด้วย  ปัญหางานสอบสวนมีเรื่องขาดแคลนกำลังพล เนื่องจากไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่จริง

  #1750
  พ.ต.อ.เสวก เอี่ยมมงคล

  เห็นด้วย

  #1768
  พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน

  เห็นด้วย

  #1777
  ส.ต.ต.กิตติพศ แย้มลังกา

  เห็นด้วย

กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 22)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้