การทดสอบความรู้เพื่อเป็นหัวหน้าสถานี

 • This topic is empty.
กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 22)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1576 Reply
  webadmin
  Keymaster

  โปรดแสดงความเห็นโดยกรอกชื่อ,อีเมล์ให้ครบถ้วน และแสดงความเห็นในช่องข้อความด้านล่างแล้ว จึงกดส่งข้อความครับ

  #1608 Reply
  ร.ต.ต.ณัฐพงษ์ ผลแก้ว

  เห็นด้วย

  #1609 Reply
  พ.ต.ท.พัฒนะ สุภศักดิพัฒน์

  เห็นด้วยอย่างยิ่งที่หัวหน้าสถานีต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานสอบสวนเพราะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน ต้องรู้จริง

  #1624 Reply
  ร.ต.อ.เอกชัย ขุมเพ็ชร

  เห็นด้วยเนื่องจากการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีจำเป็นจะต้องมีความรู้ทุกๆ ด้าน เพื่อการบริหารงานสถานีบรรลุความสำเร็จทุกด้าน

   

  #1649 Reply
  ร.ต.อ.ปรีชา ทองหยวก

  เห็นด้วย

  #1654 Reply
  ร.ต.อ.เสรี ประทุมเพชร

  เห็นด้วย หัวหน้าสถานีต้องรู้งานสอบสวน

  #1660 Reply
  ร.ต.อ.เอนก เขียวลี

  เห็นด้วย

  #1704 Reply
  ร.ต.อ. วัชรพล วชิรกุลฑล

  เห็นด้วยครับ

  เนื่องจากการดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสถานีนั้น ถือเป็นระดับนักบริหาร ผู้บริหารแล้ว จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านงานบริหาร และงานตำรวจในทุก ๆ งาน การที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวนี้ได้ จึงเห็นควรที่จะต้องมีการทดสอบความรู้ก่อน เพื่อเป็นการวัดขีดความสามารถ ว่าจะมีความพร้อมที่จะบริหารและปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ  และมีศักยภาพในการแก้ปัญหาองค์กร และสังคมส่วนรวมได้หรือไม่ หากผ่านการทดสอบได้    ก็ถือได้ว่ามีความพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าสถานีได้แล้ว

  #1706 Reply
  ร.ต.อ.รัชกฤช เค้าแคน

  เห็นด้วยครับ

  #1709 Reply
  ร.ต.อ.ประกาศ จันทร์เหลือง

  เห็นด้วยครับ

  #1730 Reply
  พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

  เห็นด้วย  เนื่องจากตำแหน่ง ผกก.เป็นตำแหน่งระดับนักบริหาร จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในทุกๆด้าน การทดสอบความรู้เพื่อวัดขีดความสามารถและความพร้อมที่จะบริหารและปฏิบัติงานตามบทบาท ความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

  #1748 Reply
  พ.ต.อ.เสวก เอี่ยมมงคล

  เห็นด้วย

  #1763 Reply
  พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน

  เห็นด้วยครับ

  #1782 Reply
  ส.ต.ต.กิตติพศ แย้มลังกา

  เห็นด้วย

  #1800 Reply
  ร.ต.อ.พงษ์เจริญ อินอ่อน

  เห็นด้วยครับ

กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 22)
ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อเป็นหัวหน้าสถานี
ข้อมูลของคุณ: