การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

 • This topic is empty.
กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 34)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1574
  webadmin
  Keymaster

  โปรดแสดงความเห็นโดยกรอกชื่อ,อีเมล์ให้ครบถ้วน และแสดงความเห็นในช่องข้อความด้านล่างแล้ว จึงกดส่งข้อความครับ

  #1610
  ร.ต.ต.ณัฐพงษ์ ผลแก้ว

  เห็นด้วย

  #1613
  พ.ต.ท.พัฒนะ สุภศักดิพัฒน์

  เห็นด้วยอย่างยิ่งและต้องทดสอบโดยหน่วยงานกลาง เช่น อ.มหาวิทยาลัย

  #1615
  พ.ต.ท.ณัฐพล ธรรมทินโณ

  1..การทดสอบความรู้ของข้าราชการตำรวจควรมีในทุกสายงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ(specialist)เฉพาะด้านนั้นๆ จึงจะสามารถทำงานประสานกับหน้างานอื่นได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

  นำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงเพื่อใช้ประกอบการแต่งตั้งเท่านั้น

  2.การทดสอบความรู้ด้านการสอบสวนของ ข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน ไม่ควรนำรายละเอียดในการทำสำนวนมาเป็นเกณฑ์การวัดผล หากแต่เพียงให้ผู้เข้าทดสอบมองเห็นภาพรวมในขั้นตอนการสอบสวนตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงการส่งสำนวนให้อัยการ, สิทธิของ ผตหาฯและสามารถประสานงานกับบุคคลากร และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ก็เพียงพอแล้ว

  #1619
  พ.ต.ต.มนัสวี กะดะแซ

  งานสอบสวน เป็นงานที่จะต้องใช้ประสบการณ์ ประกอบกับความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

  การทดสอบความรู้ ได้เพียงวัดความรู้ แต่ไม่ได้สามารถวัดประสบการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายได้ ฉะนั้น สมควรที่จะมีประสบการณ์การและดำรงตำแหน่งในงานด้านสอบสวนมาก่อน

  #1629
  ร.ต.อ.เอกชัย ขุมเพ็ชร

  ควรมีการทดสอบอย่างเนื่องครับ

  #1645
  ร.ต.อ.ปรีชา ทองหยวก

  เห็นด้วย

  #1653
  ร.ต.อ.เสรี ประทุมเพชร

  เห็นด้วยควรให้ทุกสายงานมีการทดสอบ

  • ข้อความตอบกลับนี้ถูกดัดแปลง 1 month, 2 weeks มาแล้ว โดย webadmin
  #1657
  ร.ต..อ.ภาณุ พละศักดิ์

  1. งานสอบสวน, งานปราบปราม,งานสืบสวน,งานจราจร
  ควรมีการทดสอบ หรือวัดความรู้ ด้านกฎหมาย ป.วิอาญา และ อาญา ด้วยเพราะอาชีพตำรวจ ต้องมีการจับกุมผู้กระทำความผิด
  1.)ควรมีความรู้เบื้องต้น กม.ดังนี้
  -คดีอาญา โทษไม่เกิน 3 ปี หรือเกิน3 ปี แตกต่างกันอย่างไร ขั้นตอนการจับกุมต้องทำอย่างไร จะได้จะได้ทำถูกต้องตามกฎหมาย การแจ้งสิทธิ์ แจ้งข้อกล่าวหา ไม่มีข้อบกพร่องในการจับกุมอันอาจเป็นการจับไม่ชอบและองค์กรถูกฟ้อง คดีตามมา
  -คดีจราจร  อายุความไม่เกิน 1 ปี ให้อำนาจ จนท.ออกใบสั่ง หรือ ว่ากล่าวตักเตือน  ซึ่งหากมีความผิดอื่นร่วมด้วย รอง สว. ซึ่งเป็นหัวหน้าชุด สามารถสั่งการ ได้  ผู้ปฎิบัติเกิดความมั่นใจ ทำให้การปฎิบัติงานราบรื่นมีประสิทธิภาพ

  2.)กฎหมายมีการแก้ไขตลอด จึงต้องนำมาอัพข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติทราบ เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อบกพร่อง

  ฯลฯ

  • ข้อความตอบกลับนี้ถูกดัดแปลง 1 month, 2 weeks มาแล้ว โดย webadmin
  #1659
  ร.ต.อ.เอนก เขียวลี

  เห็นด้วย

  #1707
  ร.ต.อ.นิพันธ์ อำพันดี

  เห็นด้วยครับ

  #1708
  ร.ต.อ.ประกาศ จันทร์เหลือง

  เห็นด้วยครับ

  #1718
  พ.ต.ต.พรเสกข์ เชาวสันต์

  การทดสอบความรู้ควรใช้การสัมภาษณ์ การนำเสนอผลงาน แนวคิด ควบคู่กับการสอบข้อเขียน

  #1721
  พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

  การทดสอบความรู้ของข้าราชการตำรวจควรมีในทุกสายงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ(เฉพาะด้านนั้นๆ จึงจะสามารถทำงานประสานกับหน้างานอื่นได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
  นำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงเพื่อใช้ประกอบการแต่งตั้งเท่านั้น
  การทดสอบความรู้ด้านการสอบสวนของ ข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน ไม่ควรนำรายละเอียดในการทำสำนวนมาเป็นเกณฑ์การวัดผล หากแต่เพียงให้ผู้เข้าทดสอบมองเห็นภาพรวมในขั้นตอนการสอบสวนตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงการส่งสำนวนให้อัยการ

  • ข้อความตอบกลับนี้ถูกดัดแปลง 1 month, 2 weeks มาแล้ว โดย webadmin
  #1722
  พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี
  1. การทดสอบความรู้ของข้าราชการตำรวจควรมีในทุกสายงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ(เฉพาะด้านนั้นๆ จึงจะสามารถทำงานประสานกับหน้างานอื่นได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
  2. การทดสอบความรู้ด้านการสอบสวนของ ข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน ไม่ควรนำรายละเอียดในการทำสำนวนมาเป็นเกณฑ์การวัดผล หากแต่เพียงให้ผู้เข้าทดสอบมองเห็นภาพรวมในขั้นตอนการสอบสวนตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงการส่งสำนวนให้อัยการ
  • ข้อความตอบกลับนี้ถูกดัดแปลง 1 month, 2 weeks มาแล้ว โดย webadmin
กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 34)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้