การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

 • This topic is empty.
กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 33)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1574 Reply
  webadmin
  Keymaster

  โปรดแสดงความเห็นโดยกรอกชื่อ,อีเมล์ให้ครบถ้วน และแสดงความเห็นในช่องข้อความด้านล่างแล้ว จึงกดส่งข้อความครับ

  #1610 Reply
  ร.ต.ต.ณัฐพงษ์ ผลแก้ว

  เห็นด้วย

  #1613 Reply
  พ.ต.ท.พัฒนะ สุภศักดิพัฒน์

  เห็นด้วยอย่างยิ่งและต้องทดสอบโดยหน่วยงานกลาง เช่น อ.มหาวิทยาลัย

  #1615 Reply
  พ.ต.ท.ณัฐพล ธรรมทินโณ

  1..การทดสอบความรู้ของข้าราชการตำรวจควรมีในทุกสายงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ(specialist)เฉพาะด้านนั้นๆ จึงจะสามารถทำงานประสานกับหน้างานอื่นได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

  นำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงเพื่อใช้ประกอบการแต่งตั้งเท่านั้น

  2.การทดสอบความรู้ด้านการสอบสวนของ ข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน ไม่ควรนำรายละเอียดในการทำสำนวนมาเป็นเกณฑ์การวัดผล หากแต่เพียงให้ผู้เข้าทดสอบมองเห็นภาพรวมในขั้นตอนการสอบสวนตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงการส่งสำนวนให้อัยการ, สิทธิของ ผตหาฯและสามารถประสานงานกับบุคคลากร และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ก็เพียงพอแล้ว

  #1619 Reply
  พ.ต.ต.มนัสวี กะดะแซ

  งานสอบสวน เป็นงานที่จะต้องใช้ประสบการณ์ ประกอบกับความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

  การทดสอบความรู้ ได้เพียงวัดความรู้ แต่ไม่ได้สามารถวัดประสบการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายได้ ฉะนั้น สมควรที่จะมีประสบการณ์การและดำรงตำแหน่งในงานด้านสอบสวนมาก่อน

  #1629 Reply
  ร.ต.อ.เอกชัย ขุมเพ็ชร

  ควรมีการทดสอบอย่างเนื่องครับ

  #1645 Reply
  ร.ต.อ.ปรีชา ทองหยวก

  เห็นด้วย

  #1653 Reply
  ร.ต.อ.เสรี ประทุมเพชร

  <p style=”text-align: left;”>เห็นด้วยควรให้ทุกสายงานมีการทดสอบ</p>
   

  #1657 Reply
  ร.ต..อ.ภาณุ พละศักดิ์

  1. งานสอบสวน, งานปราบปราม,งานสืบสวน,งานจราจร
  <p style=”text-align: left;”>ควรมีการทดสอบ หรือวัดความรู้ ด้านกฎหมาย ป.วิอาญา และ อาญา ด้วย</p>
  <p style=”text-align: left;”>เพราะอาชีพตำรวจ ต้องมีการจับกุมผู้กระทำความผิด</p>
  1.)คววมรู้เบื้องต้น กม.ดังนี้
  <p style=”text-align: left;”>-คดีอาญา โทษไม่เกิน 3 ปี หรือเกิน3 ปี แตกต่างกันอย่างไร ขั้นตอนการจับกุมต้องทำอย่างไร จะได้จะได้ทำถูกต้องตามกฎหมาย การแจ้งสิทธิ์ แจ้งข้อกล่าวหา ไม่มีข้อบกพร่องในการจับกุมอันอาจเป็นการจับไม่ชอบและองค์กรถูกฟ้อง คดีตามมา</p>
  -คดีจราจร  อายุความไม่เกิน 1 ปี ให้อำนาจ จนท.ออกใบสั่ง หรือ ว่ากล่าวตักเตือน  ซึ่งหากมีความผิดอื่นร่วมด้วย รอง สว. ซึ่งเป็นหัวหน้าชุด สามารถสั่งการ ได้  ผู้ปฎิบัติเกิดความมั่นใจ ทำให้การปฎิบัติงานราบรื่นมีประสิทธิภาพ

  2.)กฎหมายมีการแก้ไขตลอด จึงต้องนำมาอัพข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติทราบ เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อบกพร่อง

  ฯลฯ

  #1659 Reply
  ร.ต.อ.เอนก เขียวลี

  เห็นด้วย

  #1707 Reply
  ร.ต.อ.นิพันธ์ อำพันดี

  เห็นด้วยครับ

  #1708 Reply
  ร.ต.อ.ประกาศ จันทร์เหลือง

  เห็นด้วยครับ

  #1718 Reply
  พ.ต.ต.พรเสกข์ เชาวสันต์

  การทดสอบความรู้ควรใช้การสัมภาษณ์ การนำเสนอผลงาน แนวคิด ควบคู่กับการสอบข้อเขียน

  #1721 Reply
  พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

  <p style=”margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; background: #FBFBFB; vertical-align: baseline;”><span style=”font-size: 16.0pt; font-family: ‘TH SarabunIT๙’,sans-serif; color: #666666;”>1..<span lang=”TH”>การทดสอบความรู้ของข้าราชการตำรวจควรมีในทุกสายงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ(เฉพาะด้านนั้นๆ จึงจะสามารถทำงานประสานกับหน้างานอื่นได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ</span></span></p>
  <p style=”margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; background: #FBFBFB; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;”><span lang=”TH” style=”font-size: 16.0pt; font-family: ‘TH SarabunIT๙’,sans-serif; color: #666666;”>นำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงเพื่อใช้ประกอบการแต่งตั้งเท่านั้น</span></p>
  <p style=”margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; background: #FBFBFB; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;”><span style=”font-size: 16.0pt; font-family: ‘TH SarabunIT๙’,sans-serif; color: #666666;”>2.<span lang=”TH”>การทดสอบความรู้ด้านการสอบสวนของ ข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน ไม่ควรนำรายละเอียดในการทำสำนวนมาเป็นเกณฑ์การวัดผล หากแต่เพียงให้ผู้เข้าทดสอบมองเห็นภาพรวมในขั้นตอนการสอบสวนตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงการส่งสำนวนให้อัยการ</span>, </span></p>

  #1722 Reply
  พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

  <p style=”margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; background: #FBFBFB; vertical-align: baseline;”><span style=”font-size: 16.0pt; font-family: ‘TH SarabunIT๙’,sans-serif; color: #666666;”>1การทดสอบความรู้ของข้าราชการตำรวจควรมีในทุกสายงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ(เฉพาะด้านนั้นๆ จึงจะสามารถทำงานประสานกับหน้างานอื่นได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ</span></p>
  <p style=”margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; background: #FBFBFB; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;”><span style=”font-size: 16.0pt; font-family: ‘TH SarabunIT๙’,sans-serif; color: #666666;”>2.<span lang=”TH”>การทดสอบความรู้ด้านการสอบสวนของ ข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน ไม่ควรนำรายละเอียดในการทำสำนวนมาเป็นเกณฑ์การวัดผล หากแต่เพียงให้ผู้เข้าทดสอบมองเห็นภาพรวมในขั้นตอนการสอบสวนตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงการส่งสำนวนให้อัยการ</span>, </span></p>

กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 33)
ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน
ข้อมูลของคุณ: