ตอบกลับไปยัง: การแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

#1932
โชคชัย คณะเจริญ

ควรมีความรู้ด้านการป้องกันปรามปราบ โดยเฉพาะการวิเคราะห์อาชญากรรมซึ่งนำไปสู่แผนการตรวจของเจ้าหย้าที่สายตรวจ และควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่นำมาปรับใช้กับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด