ตอบกลับไปยัง: เพิ่มกำลังผลให้กับสถานีตำรวจ

#1931
โชคชัย คณะเจริญ

เห็นควรอย่างยิ่ง เนื่องจากกำลังพลที่สถานีมีจำนวนน้อยมากและกำลังพลที่ย้ายมาพยายามที่จะย้ายกลับภูมิลำเนา