ตอบกลับไปยัง: เพิ่มกำลังผลให้กับสถานีตำรวจ

#1929
สุวิทย์ ทิพาอดิศัย

<p style=”text-align: center;”>ขอกำลังพลมาประจำสถานีตำรวจให้มากๆหน่อยครับ งานของสถานีท้องที่สำคัญมากที่สุด งานมากที่สุด ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อย  จนถึงเรื่องใหญ่ ทุกเรื่องต้องเริ่มจากสถานีตำรวจท้องที่ทั้งนั้น</p>