ตอบกลับไปยัง: ความคิดเห็นสายป้องกันปราบปราม

#1920
ร.ต.ท.คุณากร คำศรี

เห็นควรด้วย ตามหลักเกณฑ์ และควรเกิดขึ้นจริง เพื่อมาตรฐานของกำลังพล ในอนาคต