ตอบกลับไปยัง: หมุนเวียน สายงาน ก่อน เป็น หน.หน่วยระดับ ผกก.

#1919
พ.ต.อ.ประวิทย์ เอ้งฉ้วน

๑.ความรู้ด้านการสอบสวนนั้นควรมีเป็นพื้นฐานอย่างน้อยสัก ๔ ปี และมีจำนวนสำนวนที่บังคับไว้ เพราะงานบางด้านเช่นงานด้านสืบสวนจำเป็นต้องใช้เวลาและประสบการณ์ในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก

๒.การเติบโตเป็นหัวหน้าหน่วยควรจะต้องมีการทดสอบองค์ความรู้ทุกด้าน รวมถึงการบริหารคน