ตอบกลับไปยัง: ความคิดเห็น กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

#1915
พ.ต.ต.พรพล โชคคณาธนบดี สภ.เกาะสมุย

เห็นด้วยกับการแก้ไขบทเฉพาะกาล มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กลุ่มงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2561