ตอบกลับไปยัง: ความคิดเห็น กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

#1914
พ.ต.ท.จิรวัตร ไตรเมศ

เห็นด้วยกับการแก้ไขตำแหน่ง กลุ่มงานป้องกันปราบปราม