ตอบกลับไปยัง: ความเป็นมืออาชีพด้านสอบสวน และทีมงาน

#1912
พ.ต.อ.ปิยสัฒน์ บัวขาว ผกก.สภ.เสวียด

เห็นด้วยเพื่อประสิทธิภาพของงาน