ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1911
พ.ต.อ.ปิยสัฒน์ บัวขาว ผกก.สภ.เสวียด

เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะปริมาณงาน ความเชื่ยวชาญในแต่ละท้องที่ รวมทั้ง กฎหมายระเบียบใหม่ๆ ต้องปรับให้ทันอยู่ตลอดเวลา