ตอบกลับไปยัง: การแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน

#1910
พ.ต.อ.ปิยสัฒน์ บัวขาว ผกก.สภ.เสวียด

<p style=”text-align: left;”>เห็นด้วย เพื่อเตรียมตัวเป็นหัวหน้าสถานี</p>