ตอบกลับไปยัง: มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

#1909
พ.ต.อ.ปิยสัฒน์ บัวขาว ผกก.สภ.เสวียด

เห็นด้วย