ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อเป็นหัวหน้าสถานี

#1908
พ.ต.อ.ปิยสัฒน์ บัวขาว ผกก.สภ.เสวียด

เห็นด้วยอย่างยิ่ง สำหรับความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของผู้ทำหน้าที่หัวหน้าสถานี