ตอบกลับไปยัง: หมุนเวียน สายงาน ก่อน เป็น หน.หน่วยระดับ ผกก.

#1907
พ.ต.อ.ปิยสัฒน์ บัวขาว ผกก.สภ.เสวียด

หัวหน้าสถานีจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผ่านงานมาในทุกสายงานเพื่อความเข้าใจในการบริหารงานสถานีจริง ๆ