ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อเป็นหัวหน้าสถานี

#1906
พ.ต.อ.ปิยสัฒน์ บัวขาว ผกก.สภ.เสวียด

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับตำแหน่ง หัวหน้าสถานี