ตอบกลับไปยัง: ความคิดเห็น กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

#1898
ร.ต.อ.สุริยน เพชรฤทธิ์

เห็นด้วยครับ