ตอบกลับไปยัง: มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

#1896
ร.ต.อ.อภิสิทธิ์ ม่วงทอง

เห็นด้วย