ตอบกลับไปยัง: มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

#1895
ร.ต.อ.วิรัตน์ เพชรรัตน์

เห้นด้วยครับ