ตอบกลับไปยัง: มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

#1894
พ.ต.ต.สุชาติ เกื้อฉิม

เห็นด้วย