ตอบกลับไปยัง: มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

#1893
พ.ต.ท.สุพรไชย ลิกขะไชย

เห็นด้วยครับ