ตอบกลับไปยัง: ประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่/ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

#1892
ร.ต.อ.บัณฑิต ไทยทอง

เห็นด้วยครับ