ตอบกลับไปยัง: ประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่/ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

#1891
ร.ต.อ.รติ ภัทรโอภาส

เห็นด้วยครับ