ตอบกลับไปยัง: ความคิดเห็น กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

#1890
สภ.ดอนสัก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

เห็นด้วยกับการแก้ไขบทเฉพาะกาล มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กลุ่มงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2561