ตอบกลับไปยัง: ประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่/ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

#1889
พ.ต.ต.จรูญ รอดพันชู

เห็นด้วยครับ