ตอบกลับไปยัง: ประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่/ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

#1888
พ.ต.ท.กิตติพงศ์ ไพเมือง

เห็นด้วยครับ