ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1887
ร.ต.อ.อนันต์ เพชรเชนทร์

เห็นด้วยครับ