ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1886
ร.ต.อ.ภัทรพงศ์ เพชรมีแก้ว

เห็นด้วยครับ