ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1885
พ.ต.ต.สิทธิชัย รูปงาม

เห็นด้วยครับ