ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1883
พ.ต.ท.ประมินทร์ คงดี

เห็นด้วยครับ