ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1882
พ.ต.ท.สุรัตน์ ม่วงศรี

เห็นด้วยครับ