ตอบกลับไปยัง: หมุนเวียน สายงาน ก่อน เป็น หน.หน่วยระดับ ผกก.

#1881
พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี

เห็นด้วยครับ