ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อเป็นหัวหน้าสถานี

#1880
พ.ต.ท.สุพรไชย ลิกขะไชย

เห็นด้วยครับ