ตอบกลับไปยัง: ความเป็นมืออาชีพด้านสอบสวน และทีมงาน

#1876
พ.ต.ท.สุนทร ธฤตเกษตร

เห็นด้วยครับ