ตอบกลับไปยัง: ภ.จว.อ่างทอง ข้อเสนอเเนะ

#1871
ภ.จว.สระบุรี

ภ.จว.สระบุรี มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือกรอบความรู้ที่ใช้ในการทดสอบ           ความรู้ความสามารถ ควรเป็นงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้นโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ