ตอบกลับไปยัง: ความเป็นมืออาชีพด้านสอบสวน และทีมงาน

#1865
พ.ต.ท.สุริยัน เพชรช่วย

เห็นด้วยครับ