ตอบกลับไปยัง: ประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่/ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

#1860
ร.ต.อ.จรัญ เกื้อมา

การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของระดับ รอง สว.ที่อยู่ในสายงานป้องกันปราบปราม ควรพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้

1.ควรแยกผู้มีคุณวุฒิ/ไม่มีคุณวุฒิ

2.มีประสบการณ์และดำรงตำแหน่ง รอง สว.ในสายงานป้องกันปราบปรามติดต่อหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.ยึดหลักอาวุโสและประสบการณ์

4.และที่สำคัญที่สุดข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ในสายงานป้องกันปราบปราม ที่มีอายุราชการไม่ถึง 10 ปี ซึ่งไม่มีโอกาสและความก้าวหน้าที่จะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปถึงระดับหัวหน้าสถานีได้ ให้เข้าสู่ตำแหน่ง ป/จร./สืบ  ได้โดยคำนึงถึงหลักอาวุโสและประสบการณ์ โดยไม่ต้องมีการทดสอบความรู้ด้านการสอบสวนอีก