ตอบกลับไปยัง: การแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน

#1859
พ.ต.ท.ธนศักดิ์ ปราสาททอง

เห็นด้วยครับ
1.หัวหน้าสถานีในสายงานป้องกันปราบปราบ ควรมีองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการสอบสวน
2.ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานปราบปราม จะต้องเข้าใจและมีความรู้ด้านการสอบสวน ในการทำงาน การบันทึกจับกุม คดีต่างๆ ส่งพนักงานสอบสวน
3.ในกรณี spec61 รอง สว. ที่มาสาย นบ,หรือ นรต. ควรจะผ่านงานสอบสวน อย่างน้อย 2 ปี และจัดการอบรมทดสอบความรู้ , สว.- รอง ผกก ควรจัดทดสอบความรู้ หรือ ปรับเปลี่ยนเพื่อโยชน์ทางรายการ โดยไม่สร้างภาระแก่ข้าราชการตำรวจเกินสมควร