ตอบกลับไปยัง: การแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน

#1858
พ.ต.ท.อภิชาติ วงษ์ศรี

เห็นด้วยครับ  เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ในหลายหน้าที่