ตอบกลับไปยัง: ความคิดเห็นสายป้องกันปราบปราม

#1857
ร.ต.อ.วีรศักดิ์ สุทธศิลป์

ควรให้ความสำคัญกับลำดับอาวุโส