ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1855
ร.ต.อ.วีรศักดิ์ สุทธศิลป์

เห็นด้วยและควรมีการอบรมและทดสอบความรู้โดยหน่วยงานกลาง