ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1854
ร.ต.อ.วิชชาภพ กาวสูงเนิน

เห็นด้วยครับ แต่เห็นควรเสนอกรณีผู้ที่ผ่านสายงานด้านการใช้กฎหมายมาประกอบด้วยอย่างเช่นผ่านงาน นิติกร มาเพื่อพิจารณาประกอบการเลื่อยตำแหน่งสูงขึ้น