ตอบกลับไปยัง: การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

#1848
ร.ต.อ.คมก​ฤ​ษณ์​ เพ็ชร​ชาญชัย​

เห็นด้วย​ครับ​