ตอบกลับไปยัง: สว.หมุนเวียน

#1847
ร.ต.อ.คมก​ฤ​ษณ์​ เพ็ชร​ชาญชัย​

ควรจะ​มีแท่งพนักงาน​สอบสวนเหมือนเก่าและสามารถ​เปลี่ยนสายงานได้